Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$fields is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields.php on line 138

Deprecated: Creation of dynamic property acf_loop::$loops is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/loop.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$loop is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/loop.php on line 269

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$revisions is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/revisions.php on line 387

Deprecated: Creation of dynamic property acf_validation::$errors is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/validation.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$validation is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/validation.php on line 215

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_values is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-customizer.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_fields is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-customizer.php on line 29

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_errors is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-customizer.php on line 30

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$form_front is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-front.php on line 600

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_values is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-widget.php on line 34

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_reference is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-widget.php on line 35

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_errors is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-widget.php on line 36

Deprecated: Creation of dynamic property WPO_Page_Cache::$rules is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/wp-optimize/cache/class-wpo-page-cache.php on line 99

Deprecated: Creation of dynamic property WP_Optimize_Minify::$minify_commands is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/wp-optimize/minify/class-wp-optimize-minify.php on line 16

Deprecated: Creation of dynamic property WP_Optimize_Minify::$enabled is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/wp-optimize/minify/class-wp-optimize-minify.php on line 22

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_oembed::$width is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-oembed.php on line 31

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_oembed::$height is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-oembed.php on line 32

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_google_map::$default_values is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-google-map.php on line 33

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field__group::$have_rows is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-group.php on line 31

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$toolbar_classic_block is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 347

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$toolbar_block is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 349

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$toolbar_block_side is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 350

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$panels_block is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 351

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$used_block_buttons is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 354
Часопис “Ревизија”, бр. 2 и 3/2019 – "ДСТ" д.о.о. Београд

Часопис “Ревизија”, бр. 2 и 3/2019

САДРЖАЈ

рачуноводство и финансије

Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ

ОБРАЧУНАВАЊЕ ИСПРАВКЕ ВРЕДНОСТИ – АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР–31. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И КОРИСНИКА СРЕДСТАВА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Редакција часописа

ЛОГИЧКА И РАЧУНСКА КОНТРОЛА ОБРАЗАЦА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

порези и доприноси и пдв

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

НОВЕ ОСНОВИЦЕ ДОПРИНОСА ЗА ЛИЦА УКЉУЧЕНА У ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ

плате и друга примања у јавном сектору

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ЕЛЕМЕНТИ ОБРАЧУНА ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ – ОД ПЛАТА ЗА ЈАНУАР 2019. ГОДИНЕ

НОВИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ ЗА ОДРЕЂЕНА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЛИЦА – од 1. фебруара 2019. године –

социјална заштита и здравствено осигурање

Др Рајко КОСАНОВИЋ

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

Петроније ДАГОВИЋ, дипл. ек.

СПРОВОЂЕЊЕ КОНАЧНОГ ОБРАЧУНА НАКНАДЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Наталија ПИЛИПОВИЋ ЛАЗАРЕВИЋ, дипл. ек.

ДРУШТВЕНА БРИГА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

локална самоуправа

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

МЕРИЛА И ПОСТУПАК ОЦЕЊИВАЊА СЛУЖБЕНИКА У ОРГАНИМА, СЛУЖБАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

финансијско управљање и контрола и интерна ревизија у јавном сектору

Љубинко СТАНОЈЕВИЋ, дипл. ек.

НЕДОУМИЦЕ У ВЕЗИ СА УСПОСТАВЉАЊЕМ И РАЗВОЈЕМ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА

остало

Редакција часописа

ПРОПИСИ КОЈИМА СЕ ПРЕЦИЗНИЈЕ УРЕЂУЈЕ ОБЛАСТ РАДА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ

статистички подаци

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА