Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$fields is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields.php on line 138

Deprecated: Creation of dynamic property acf_loop::$loops is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/loop.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$loop is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/loop.php on line 269

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$revisions is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/revisions.php on line 387

Deprecated: Creation of dynamic property acf_validation::$errors is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/validation.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$validation is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/validation.php on line 215

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_values is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-customizer.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_fields is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-customizer.php on line 29

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_errors is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-customizer.php on line 30

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$form_front is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-front.php on line 600

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_values is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-widget.php on line 34

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_reference is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-widget.php on line 35

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_errors is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-widget.php on line 36

Deprecated: Creation of dynamic property WPO_Page_Cache::$rules is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/wp-optimize/cache/class-wpo-page-cache.php on line 99

Deprecated: Creation of dynamic property WP_Optimize_Minify::$minify_commands is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/wp-optimize/minify/class-wp-optimize-minify.php on line 16

Deprecated: Creation of dynamic property WP_Optimize_Minify::$enabled is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/wp-optimize/minify/class-wp-optimize-minify.php on line 22

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_oembed::$width is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-oembed.php on line 31

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_oembed::$height is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-oembed.php on line 32

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_google_map::$default_values is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-google-map.php on line 33

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field__group::$have_rows is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-group.php on line 31

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$toolbar_classic_block is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 347

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$toolbar_block is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 349

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$toolbar_block_side is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 350

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$panels_block is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 351

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$used_block_buttons is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 354
Часопис “Ревизија”, бр. 6/2019 – "ДСТ" д.о.о. Београд

Часопис “Ревизија”, бр. 6/2019

САДРЖАЈ

рачуноводство и финансије

Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ

САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ПЕРИОДИЧНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЈАНУАР–МАРТ 2019. ГОДИНЕ

Редакција часописа

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА ОТПЛАТНИХ РАТА ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ОТКУПУ СТАНА ПОД 31. децембром 2018. ГОДИНЕ

порези и доприноси и пдв

Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ

ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ И САСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКОГ БИЛАНСА (ОБРАЗАЦ ПБН) И ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ (ОБРАЗАЦ ПДП) ЗА НЕДОБИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ КОРИСТЕ КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ, ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

рад и радни односи

Mр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ И ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВАЦА У ВЕЗИ СА НАКНАДОМ ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД

социјална заштита и здравствено осигурање

Петроније ДАГОВИЋ, дипл. ек.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

Петроније ДАГОВИЋ, дипл. ек.

САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ, ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–МАРТ 2019. ГОДИНЕ

Редакција часописа

НОМИНАЛНИ ИЗНОСИ РОДИТЕЉСКОГ ДОДАТКА, ПАУШАЛА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ДЕТЕ И ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА И ЦЕНЗУСА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ОД 1. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ

локална самоуправа

Алжбета МАРКО, дипл. ек.

РОДНО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ У БУЏЕТИМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ СА ПРИМЕРОМ ПЛАНА ПОСТУПКА УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ПРИЛИКОМ ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИЛИ ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

МОГУЋНОСТ ДОДАТНОГ РАДА СЛУЖБЕНИКА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

јавне набавке

Редакција часописа

ПРИПРЕМАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ КВАРТАЛНОГ ИЗВЕШТАЈА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–МАРТ 2019. ГОДИНЕ

статистички подаци

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА