Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$fields is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields.php on line 138

Deprecated: Creation of dynamic property acf_loop::$loops is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/loop.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$loop is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/loop.php on line 269

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$revisions is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/revisions.php on line 387

Deprecated: Creation of dynamic property acf_validation::$errors is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/validation.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$validation is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/validation.php on line 215

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_values is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-customizer.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_fields is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-customizer.php on line 29

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_errors is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-customizer.php on line 30

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$form_front is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-front.php on line 600

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_values is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-widget.php on line 34

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_reference is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-widget.php on line 35

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_errors is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/forms/form-widget.php on line 36

Deprecated: Creation of dynamic property WPO_Page_Cache::$rules is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/wp-optimize/cache/class-wpo-page-cache.php on line 99

Deprecated: Creation of dynamic property WP_Optimize_Minify::$minify_commands is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/wp-optimize/minify/class-wp-optimize-minify.php on line 16

Deprecated: Creation of dynamic property WP_Optimize_Minify::$enabled is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/wp-optimize/minify/class-wp-optimize-minify.php on line 22

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_oembed::$width is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-oembed.php on line 31

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_oembed::$height is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-oembed.php on line 32

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_google_map::$default_values is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-google-map.php on line 33

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field__group::$have_rows is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-group.php on line 31

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$toolbar_classic_block is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 347

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$toolbar_block is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 349

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$toolbar_block_side is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 350

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$panels_block is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 351

Deprecated: Creation of dynamic property Advanced_Editor_Tools::$used_block_buttons is deprecated in /home/hlbdst/dst.rs/wp-content/plugins/tinymce-advanced/tinymce-advanced.php on line 354
Часопис “Ревизија”, бр. 4/2019 – "ДСТ" д.о.о. Београд

Часопис “Ревизија”, бр. 4/2019

САДРЖАЈ

рачуноводство и финансије

Саша ПЕНЕВ, дипл. ек.

САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТРУКТУРИ И ВРЕДНОСТИ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОБРАСЦИМА СВИ-1 И СВИ-2

ДОСТАВА ПОДАТАКА О СТАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПО ВРСТАМА И ВРЕДНОСТИ НА ОБРАСЦУ ЗОС-ЈС ЗА 2018. ГОДИНУ

порези и доприноси и пдв

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ПЛАЋЕНОГ ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

камате и друге таксе

Редакција часописа

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ ОД 3,00%

плате и друга примања у јавном сектору

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

НОВИ НЕОПОРЕЗИВ ИЗНОС И ОБРАЧУН ПЛАТА ОД 1. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

ИСПЛАТА ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА КОД ПОСЛОДАВАЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У 2019. ГОДИНИ

ИСПЛАТА МИНИМАЛНЕ ПЛАТЕ ЗА ЈАНУАР 2019. ГОДИНЕ

социјална заштита и здравствено осигурање

Петроније ДАГОВИЋ, дипл. ек.

САДРЖАЈ И ОБИМ ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА И ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

Мр Жељко АЛБАНЕЗЕ

УТВРЂИВАЊЕ И ОПОРЕЗИВАЊЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ПРЕМА ПОСЕБНОМ КОЛЕКТИВНОМ УГОВОРУ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

локална самоуправа

Алжбета МАРКО дипл. ек.

ДОДЕЛА СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

статистички подаци

ВАЖНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА